ZABEZPECITSA SO
ZLATOM V TREZORE
ZABEZPECITSA SO
ZLATOM V TREZORE
ONLINE GOLD TERAZ KÚPIŤ
 

Uchovať hodnoty so zlatom v trezore v Rakúsku

Zhodnotiť majetok so spoľahlivým partnerom.

 

Rakúsko predstavuje spojenie medzi tradíciou a modernou dobou. Rovnako ako  Partner Bank. Nezávislá banka so sídlom v Rakúsku bola založená  v roku 1992. Partner Bank spolupracuje s profesionálnymi poskytovateľmi finančných služieb v Nemecku, Rakúsku, Maďarsku a na Slovensku s cieľom zabezpečiť klientom čo najlepší servis. Partner Bank je členom systému rakúskeho poistenia vkladov bánk a bankárov. Ako depozitná banka a správca portfólií podlieha prísnej kontrole orgánu pre dohľad nad bankami a cennými papiermi. Okrem toho je v Rakúsku bankové tajomstvo chránené ústavou.


Fyzické zlato banky Partner Bank je bezpečne uschované v trezore, je právne oddelené od majetku banky a je výlučne vlastníctvom klienta. Úschova fyzického zlata podlieha ustavoveniam Všeobecného občianskeho zákonníka.

 

Ako najlepšia stratégia pri zabezpečení budúcnosti sa overila diverzifikácia – teda široký rozptyl majetku do rozličných foriem vkladu. Spoločnosť Partner Bank je ako banka orientovaná na zabezpečenie budúcnosti presvedčená, že kľúčovým prvkom zabezpečenia budúcnosti by mali byť peňažné prostriedky a vecné hodnoty, ako sú sporiace vklady, kvalitné dlhopisy a široko diverzifikované akcie „Blue Chip“, nehnuteľnosti, ako aj zlato.

 • Zlato patrí k najžiadanejsím komoditám 
 • Zlato je už viac ako 6.000 rokov považované za hodnotu
 • Zlato je najstaršou a najosvedčenejšou formou investovania na svete
 • Zlato je uznávanou univerzálnou menou
 • Zlato je trvácne a krátkodobo likvidné
 • Zlato je ochranou pred inflačný m vývojom
 

Partner Bank FINE GOLD

Najvyššia kvalita, transparentnosť a flexibilita

 

V spoločnosti Partner Bank môžete získať zlato najvyššej kvality 999,9 Fine Gold, 24 karátové s garanciou  „Good Delivery“. Keďže hodnota zlata podlieha výkyvom, spoločnosť Partner Bank ponúka klientom možnosť vybudovania zásoby zlata prostredníctvom pravidelného nákupu malých množstiev zlata počas dlhšieho časového obdobia. S týmto variantom pravidelného nakupovania zlata môžu klienti jednoducho a pohodlne získať fyzické zlato a profitovať pritom z možného efektu priemernej ceny: pri nízkych kurzoch nakúpiť viac zlata a pri vysokých kurzoch menej.

Produkt FINE GOLD od spoločnosti Partner Bank charakterizuje transparentnosť a flexibilita. Informácie o úschove sú prehľadne a pohodlne dostupné prostredníctvom online služby pre klientov. • Fyzické zlato ako vecná hodnota v neistých časoch
 • Zlato je 100% fyzicky uložené v trezore v Rakúsku
 • Zlato najvyššej kvality: 999,9 Fine Gold, 24 karátov
 • Krátkodobo k dispozícii prostredníctvom predaja alebo výdaja
 • Pravidelný nákup zlata možný